Trädvård | Trädfällning | Trädkonsultation

Trädvård – Trädfällning – Trädkonsultation

Privata & offentliga miljöer

HEARTWOOD är specialiserade inom trädkonsultationpraktisk trädvård och avancerad trädfällning i såväl privata som offentliga miljöer. Vi erbjuder även utbildningar och föredrag inom trädbeskärning och generell trädvård med det övergripande syftet att höja kunskapsnivån för ägare och förvaltare av träd.

Kostnadseffektiva helhetslösningar

HEARTWOOD utgörs av utbildade och certifierade arborister med flerårig erfarenhet som arbetar för att träd i vår närmiljö ska hålla sig vitala, funktionella och säkra för sin omgivning. Vi strävar efter att samtliga av de åtgärder som vi rekommenderar och utför i första hand ska ske utifrån trädens biologiska förutsättningar, enligt moderna riktlinjer för trädvård. Våra kvalificerade utlåtanden, bedömningar, besiktningar och värderingar är oberoende och opartiska. Genom ett nära samarbete med konsulter och entreprenörer inom branschen kan vi erbjuda ett brett urval av tjänster samt kostnadseffektiva helhetslösningar.

HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Skåne, Blekinge, Småland
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Skåne, Blekinge, Småland
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Skåne, Blekinge, Småland

ISA-Certifierad arborist

Robert Andreasson, Certifierad arborist, Heartwood

Robert Andreasson Cert ID: SW0034A

HEARTWOOD grundades 2010 av Robert Andreasson, utbildad ingenjör inom skogs- och träteknik, yrkesutbildad arborist samt certifierad arborist av ISA (International Society of Arboriculture). Robert innehar även behörighet av ISA för riskbedömning enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), samt är certifierad utbildare/examinator av Säker Skog för motorsågskörkort och röjsågskörkort.

SKÅNE – SMÅLAND – BLEKINGE

Vi är främst verksamma i Skåne, men periodvis även i sydöstra Småland och delar av Blekinge. Vid förfrågan kan uppdrag eventuellt utföras även i andra delar av Sverige.

HEARTWOOD är godkänt för F-skatt och är fullskadeförsäkrat genom If Skadeförsäkringar.

HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Skåne, Blekinge, Småland

Professionell trädklättring

Professionell trädklättring ligger till grund för en stor del av det praktiska arbete som vi utför. Genom att ta sig upp i träden med stöd av säkerhetssele och klätterrep kan svåråtkomliga grenar i trädens kronor nås. Tillvägagångssättet är dessutom skonsamt för såväl träd som omgivning. Våra specialiserade metoder gör att vi kan arbeta effektivt och säkert vid alla typer av trädarbeten oavsett om det gäller små eller stora träd.

SÄKERHET & Riskmedvetenhet

Att vid alla förekommande situationer arbeta med säkra rutiner är för oss en självklarhet. HEARTWOOD uppfyller Arbetsmiljöverkets krav beträffande höghöjdsarbete och arbete med motorsåg, och vi har som ambition att regelbundet fortbilda oss inom systematiskt arbetsmiljöarbete, såsom riskmedvetenhet och livräddning. Samtliga medarbetare och samarbetspartners innehar adekvat utbildning och erforderliga försäkringar.

Arborist i Skåne - Heartwood
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Skåne, Blekinge, Småland

Heartwood:

[eng. för ’kärnved’] s. Inre vedlager i det levande trädet som ej leder vätska och som oftast är mörkare än omgivande splintved. Kärnveden anses i regel utgöra vedens mest värdefulla del.

Arborist:

[av lat. arbor ’träd’] s. Yrkesbenämning för trädvårdsspecialist som innehar utbildning och/eller certifiering inom trädvård. En arborist arbetar huvudsakligen i bebyggda miljöer såsom parker och trädgårdar med inventering, besiktning, beskärning, avverkning och plantering av träd.

Heartwood:

[eng. för ’kärnved’] s. Inre vedlager i det levande trädet som ej leder vätska och som oftast är mörkare än omgivande splintved. Kärnveden anses i regel utgöra vedens mest värdefulla del.

Arborist:

[av lat. arbor ’träd’] s. Yrkesbenämning för trädvårdsspecialist som innehar utbildning och/eller certifiering inom trädvård. En arborist arbetar huvudsakligen i bebyggda miljöer såsom parker och trädgårdar med inventering, besiktning, beskärning, avverkning och plantering av träd.

Kontakta oss

Nybogatan 12
212 32 Malmö