HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Trädfällning
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Trädfällning
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Trädfällning

Trädfällning

Utöver precisionsfällning av träd tillämpar vi huvudsakligen s.k. sektionsfällning, vilket innebär att ett träd monteras ned i mindre sektioner. Metoden används ofta i bebyggda miljöer där träd som skall avverkas många gånger står i trängda lägen nära t.ex. byggnader, annan vegetation, ledningar, tomtgränser eller vägar. Utförandet genomförs i de flesta fall av en klättrande arborist, alternativt från en mobil arbetsplattform.

I de situationer där delar av trädets krona och stam växer över känslig egendom firas grenar och stamsektioner ner till marken på ett kontrollerat sätt med hjälp av ändamålsriktig utrustning. På så sätt blir påverkan på underliggande omgivning och bebyggelse i det närmaste obefintlig.

Som avverkningsmetod är sektionsfällning genom klättring oftast både effektivare och säkrare än vad som kan åstadkommas genom avverkning från skylift. Dessutom är tillvägagångssättet, till skillnad från avverkning med hjälp av tyngre maskiner, skonsamt mot närliggande växtlighet såsom gräsmatta och rabatter.

Arbete på hög höjd med motorsåg är förenat med stora risker för olyckor. Att i samtliga situationer arbeta med säkra rutiner ser vi som en elementär självklarhet. Därför avsätter vi årligen tid och resurser åt fortlöpande kompetensutveckling. Våra medarbetare innehar bl.a. utbildning inom första hjälpen, livräddning i träd och handhavande av arbetsplattform, samt motorsågskörkort utfärdat av Säker Skog (nivå A, B, C, D, E, F, S, V).

Vi har även genomgått Trafikverkets utbildning ”Arbete på väg” (nivå 1 och 2) samt ”ESA – Röjning i ledningsgata – skog” (ESA-RÖJ) från Svensk Energi. Samtliga samarbetspartners innehar adekvat utbildning och erforderliga försäkringar.

Offertförfrågan

eller för ytterligare information!