HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Rötsondering, ljudtomograf, Arbotom
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Rötsondering, ljudtomograf, Arbotom
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Rötsondering, resistograf

Konsultation

HEARTWOOD kan erbjuda ett brett urval av konsulttjänster beträffande vård, besiktning, riskbedömning, värdering och förvaltning av träd. Vi arbetar helt oberoende vilket speglas i våra kvalificerade utlåtanden. Resultat, analyser och slutsatser av ett genomfört konsultuppdrag redovisas alltid i en skriftlig rapport.

Vi kan även bistå med utbildningar, föredrag och seminarium med övergripande syfte att öka kunskap och medvetenhet beträffande trädvård och trädförvaltning.

Konsulttjänster

 • Riskbedömning enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification)
  innefattar besiktning, riskidentifiering, riskanalys och ev. åtgärdsförslag.
 • Okulär besiktning
  – visuell besiktning genomförd från marknivå.
 • Fördjupad besiktning
  – t.ex. rötsondering genom ljudtomografi eller med resistograf.
 • Trädvärdering
  – ekonomisk värdering av urbana träd enligt ”Alnarpsmodellen”.
 • Trädinventering
  – lämpligt underlag för att prioritera trädvårdsinsatser över ett större område.
 • Trädvårdsplan
  – åtgärdsplan för samtliga träd i ett större område, t.ex. kyrkogårdar och bostadsrättsföreningar.
 • Rådgivning inom naturvårdande åtgärder
  – med övergripande syfte att gynna och öka biologisk mångfald, t.ex. genom s.k. veteranisering.
 • Utbildning
  – inom trädvård och beskärning.
 • Föredrag och seminarium
  – om trädvård, beskärning och skadebilder hos träd.
Träd i vår närmiljö är värdefulla på flera sätt. En sammanvägning av funktionella, estetiska, biologiska, kulturhistoriska och sociala värden bör alltid tas i beaktning oavsett åtgärd.

Konsultation och rådgivning från oss kan medföra att Era träd håller sig friska och vitala längre, att skador minimeras och att risken för trädrelaterade olyckor reduceras, samt att betydelsefulla och skyddsvärda karaktärsträd kan bevaras.

Offertförfrågan

eller för ytterligare information om våra konsulttjänster!