HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Utbildning - trädbeskärning, trädvård
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Utbildning
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Utbildning - trädbeskärning, trädvård

Utbildning

För såväl mindre som större grupper i behov av kompetensutveckling inom beskärning och vård av träd erbjuder vi en grundutbildning inom trädbeskärning.

Trädbeskärning

Med vår grundutbildning inom trädbeskärning får deltagaren de teoretiska baskunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att på egen hand kunna utföra praktiska beskärningsingrepp inom trädvårdens ramar utifrån trädens biologiska förutsättningar. Utbildningen riktar sig främst till organisationer och företag som önskar höja kompetensnivån hos medarbetare och anställda.

Utbildningen omfattar en heldag (ca 8 timmar) och består dels av teori gällande grunderna inom trädvård och beskärning, dels av praktiska beskärningsövningar under handledning. Med fördel kan utbildningen genomföras i växtmiljöer och lokaler som Ni själva förfogar över. För att delta krävs inga förkunskaper. ”Beskärningsboken” av Klaus Vollbrecht och Gustaf Alm utgör studiematerial och ingår i kursen. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsbevis i form av ett kursintyg.

Utbildare

Robert Andreasson

– Högskoleingenjör inom skogs- och träteknik (Engineering Forest and Wood Engineering)
– ISA (International Society of Arboriculture) Certified Arborist, Cert ID: SW0034A
– Behörig av ISA för riskbedömning enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification)
– Certifierad utbildare/examinator av Säker Skog för motorsågskörkort och röjsågskörkort

Andreas Eriksson

– ISA (International Society of Arboriculture) Certified Arborist, Cert ID: SW0017A
– Behörig av ISA för riskbedömning enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification)
– Licensierad för riskbedömning enligt QTRA (Quantified Tree Risk Assessment)

Våra utbildningar genomförs i samarbete med Yggdrasil Trädservice AB.

Kontakta oss gärna

för mer information eller intresseanmälan!