HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Föredrag - trädvård, trädbeskärning, trädsjukdomar
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Föredrag - trädvård, trädbeskärning, trädsjukdomar
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Föredrag - trädvård, trädbeskärning, trädsjukdomar

Föredrag & Seminarium

För ägare och förvaltare av träd som önskar höja kunskapsnivån beträffande trädvård och trädförvaltning erbjuder HEARTWOOD intressanta och lärorika föredrag och seminarium.

Våra föredrag, som är uppdelade i två steg, riktar sig till alla som vill lära sig mer om grunderna inom trädvård, trädbeskärning och skadebildsdiagnostisering hos träd. Respektive föredrag omfattar ca 3 timmar.

Steg 1 – Trädvårdens grunder & Beskärning

Föredraget syftar till att ge åhöraren en grundläggande förståelse för träds uppbyggnad, hur träd hanterar och svarar på uppkomna skador, samt hur träd reagerar på olika på beskärningsåtgärder. Som åhörare får du även insyn i olika förekommande beskärningstyper och vilken innebörd dessa har för trädet, dess omgivning och dess ägare/förvaltare.

 • Anatomi och livsfunktioner hos träd – rot, stam, skott, knoppar och grenar.
 • BARIT (begränsning av röta i träd) – strategier för hur träd kan begränsa spridning av rötangrepp.
 • Beskärningssnitt – vikten av korrekt utförda snittytor.
 • Olämpliga beskärningsingrepp – stympning, rockhängare, fläkning m.m.
 • Lämpliga beskärningsingrepp och beskärning i rätt tid.
 • Beskärningstyper – utifrån förutsättningar, behov och funktion.
 • Beskärningsutrustning – lämpliga hjälpmedel beroende på situation.
Steg 2 – Skador, sjukdomar och andra defekter hos träd

Föredraget syftar till att ge åhöraren en introduktion till de sjukdomar, angrepp och andra allvarsamma skadegörare som är vanligt förekommande hos träd i vår närmiljö. Åhöraren ges även en överskådlig redogörelse för miljörelaterade stressfaktorer och icke-parasitära skador som ofta går att härleda till trädets växtplats och omgivning. För att delta förutsätts grundläggande kunskaper inom vedartade växters anatomi, livsfunktioner och försvarsstrategier, motsvarande steg 1.

 • Stress och störning – abiotiska faktorer och ståndortens roll.
 • Allvarliga trädsjukdomar och skadedjur – symptom, orsaker och åtgärder.
 • Svampar – vedlevande svampar som förorsakar och sprider röta hos levande träd.
 • Mekaniska skador – felaktig beskärning, gräv-, kör- och förslitningsskador m.m.
 • Strukturella svagheter – stam- och grenstruktur, förankringspunkter hos utsatta grenar m.m.

Föredragshållare

Robert Andreasson

– Högskoleingenjör inom skogs- och träteknik (Engineering Forest and Wood Engineering)
– ISA (International Society of Arboriculture) Certified Arborist, Cert ID: SW0034A
– Behörig av ISA för riskbedömning enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification)
– Certifierad utbildare/examinator av Säker Skog för motorsågskörkort och röjsågskörkort

Andreas Eriksson

– ISA (International Society of Arboriculture) Certified Arborist, Cert ID: SW0017A
– Behörig av ISA för riskbedömning enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification)
– Licensierad för riskbedömning enligt QTRA (Quantified Tree Risk Assessment)

Samtliga föredrag och seminarium genomförs i samarbete med Yggdrasil Trädservice AB.

Kontakta oss gärna

för mer information eller intresseanmälan!